การคมนาคมในเนปาล

Nepal-19

การท่องเที่ยวในประเทศเนปาล นักท่องเที่ยวควรให้ความสำคัญเพราะเราเป็นนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะไม่คุ้นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวและการใช้ภาษาสื่อสาร ดังนั้นการศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางจึงเป็นเรื่องสำคัญ เราชาวทัวร์เนปาลจึงได้เขียนบทความนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางคมนาคมในประเทศกันจ้า

·       เดินทางสัญจรภายในประเทศ

 เนปาลมีรถไฟเชื่อมระหว่างเมืองชายแดนคือจานักปูร์กับอินเดียเท่านั้น ไม่สามารถอาศัยโดยสารไปยังภูมิภาคอื่นๆของประเทศได้การเดินทางหลักจึงเป็นเพียงทางรถยนต์และทางเครื่องบิน การเดินทางทางรถยนต์ควรเป็นในฤดูร้อนและฤดูหนาว ในระยะที่มีฝนตกและฤดูมรสุมควรต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางทางบกเพราะอาจประสบปัญหาเส้นทางขาดเนื่องจากหินถล่มได้

·       การเดินทางด้วยเครื่องบิน

               สายการบินรอยัลเนปาลมีเครือข่ายการบริการที่ครอบคลุมประเทศเนปาล โดยมีเที่ยวบินไปตาเปลซุง ไพตาที ทาร์ซุลา ภัทราปุร์ ราชพิราช โภชปุรี พาปลู ลุกลา ลามิทาทา ตุมลิงตาร์ รุมจาตาร์ พิรัตนคร เนปาลกุญช์ ชาวร์จาริ สุระเขต โรลปา จุมลา กอลติมเหนทระนครธานคะทิ ชิลกาที ติกาปุร์ และซานเผพาคาร์

               นอกเหนือจากสายการบินรอยัลเนปาลแล้วยังมีสายการบินในประเทศอื่นๆ มากกว่า 18 บริษัท ที่ให้บริการการบินสู่จุดหมายปลายทางท้องถิ่นยอดนิยม และมีบริการเฮเลคอปเตอร์ในการช่วยชีวิต การขนย้ายคลังสินค้าหนักและธัญญาหาร การถ่ายภาพทางอากาศ การเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ โดยบริการสายการบิน ภายในประเทศของประเทศเนปาลนั้นขึ้นชื่อ ในด้านความตรงต่อเวลาและน่าเชื่อถือ

·       การเดินทางโดยรถไฟ

               สถานีรถไฟสายเนปาล ชนักปุร์-ชายานคร เปิดให้บริการการขนส่งสินค้าแช่แข็งและขนส่งผู้โดยสารในแถบด้านตะวันออกของเขตเตไร

·       แท็กซี่จ่ายเงินล่วงหน้า

 เคาเตอร์สำหรับแท็กซี่ที่จ่ายเงินล่วงหน้าของสนามบินนานาชาติตริภูวัน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับช่องทางสีเขียว โดยแท็กซี่มิเตอร์นั้นจะมีป้ายทะเบียนรถสีดำสามารถใช้บริการแท็กซี่มิเตอร์ไปลงย่านศูนย์การค้าของเมืองได้

·       เที่ยวบินชมยอดเขา

สายการบินต่างๆในประเทศมีบริการจัดเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำในการชมยอดเขาของเนปาลที่น่าตื่นเต้าสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเปิดให้บริการตลอดทั้งปี

·       การเดินทางในเมืองและระหว่างเมือง

 สามารถเรียกใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์ได้อย่างง่ายดาย เพียงสังเกตป้ายแท็กซี่และป้ายทะเบียนสีดำของรถ และยังมีรถเร็วมิเตอร์(สกู๊ตเตอร์ 3 ล้อ) ที่มีราคาถูกกว่ารถแท็กซี่อีกด้วยทั้งนี้ไม่ต้องให้ทิปในการใช้บริการ นอกจากนี้ที่เมืองทั้งสามของหุบเขากาฐมานฑุก็มีบริการรถประจำทาง ท่ารถนั้นจะอยู่ที่คอนคาพู ซึ่งเป็นท่ารถใหม่และพาคบาซาร์ซึ่งเป็นท่ารถเก่า มีบริการรถโดยสารออกเดินทางไปสู่สถานที่อื่นนอกเหนือจากภายในหุบเขาโดยสามารถขึ้นรถได้ที่ท่ารถคอนพู นอกจากนี้ก็ยังมีบริการเช่ารถจักยานเสือภูเขาหรือรถจักรยานยนต์ได้ในราคาย่อมเยา โดยในกรุงกาฐมาณฑุนั้นมีบริการรถยนต์ รถจิ๊ป รถโดยสารขนาดเล็ก และยานยนต์อื่นๆ เพื่อให้เช่าอีกด้วย

·       ข้อควรระวัง

 ในการนำสิ่งของบางประเภทออกนอกประเทศนั้นอาจเป็นสิ่งต้องห้าม การนำวัตถุโบราณออกนอกประเทศทำได้เฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากกรมโบราณคดีแล้วเท่านั้น