ชนเผ่าเมารี

NewZealand-19

เป็นที่ทราบกันดีสำหรับคนที่ได้ศึกษาเรื่องราวของประเทศนิวซีแลนด์มาบ้างก่อนที่จะเดินทางไปทัวร์นิวซีแลนด์ว่าประเทศนิวซีแลนด์นั้นนอกจากคนเชื้อสายยุโรปและเอเชียแล้วยังมีชนเผ่าพื้นเมืองโบราณที่ยังคงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์ให้คงอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งชาวพื้นเมืองเหล่านี้ได้แก่ชนเผ่าเมารี ดังนั้นในวันนี้ขอพาคณะทัวร์นิวซีแลนด์ไปรู้จักกันกับประวัติของชนเผ่าพื้นเมืองเผ่านี้กันครับ

               ชนเผ่าเมารีนั้นถือเป็นชาวโปลินิเชียนเผ่าแรกหรือรุ่นแรกที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยได้เข้าครอบครองในส่วนทางใต้ของหมู่เกาะโปลินิเชียนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากินอาณาบริเวณทางตอนเหนือตั้งแต่หมู่เกาะฮาวายไปจนสุดเกาะฮีสเตอร์ ซึ่งชนเผ่าเมารีนั้นได้มาตั้งรกรากถิ่นฐานตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 โดยชาวเมารีเรียกหมู่เกาะนิวซีแลนด์นี้เป็นภาษาเมารีว่า Aotearoa แปลว่า “ดินแดนแห่งเมฆขาวที่ยาวไกล”

               ในปัจจุบันนี้ชนเผ่าเมารียังคงดำเนินชีวิตของตนตามวัฒนธรรมและประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เองได้เป็นแรงดึงดูดสำคัญที่ดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาทัวร์นิวซีแลนด์เพราะต้องการเห็นศิลปะวัฒนธรรมโบราณของโลกที่ยังคงหลงเหลืออยู่นั่นเอง

               สำหรับคนที่วางแผนจะไปทัวร์นิวซีแลนด์เพื่อไปเยี่ยมชมและดูวัฒนธรรมของชนเผ่าเมารีนั้นขอแนะนำให้ไปยัง Rotorua ครับเพราะที่นั่นถือเป็นแหล่งชุมชนของชาวเผ่าเมารีโดยเราสามารถเห็นสภาพการดำเนินชีวิตประจำวัน ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชนเผ่าเมารีจากสถานที่แห่งนี้ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดส่วนใครที่กลัวว่าเมื่อไปถึงแล้วจะพูดคุยกับชนเผ่าเมารีไม่รู้เรื่องนั้นก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะชนเผ่าเมารีเขาพูดภาษาอังกฤษได้