ทัวร์ญี่ปุ่นพาเจาะลึกประเทศญี่ปุ่น

จะไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบไม่รู้อะไรเลยก็คงทำให้เสียบรรยากาศการเที่ยว ดังนั้นจะไปเที่ยวกันให้มันส์เราจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเทศเขาสักนิดหนึ่ง  วันนี้ทัวร์ญี่ปุ่นเลยขอเอาข้อมูลแบบเจาะลึกญี่ปุ่นมานำเสนอ       

 

ข้อมูลทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น

     เมื่อกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว  เป็นประเทศที่หลายคนใผ่ฝันอยากจะไปท่องเที่ยวพักผ่อน ศึกษา  ทำงาน  หรืออาจหลายหลายจุดประสงค์ตามแต่ต้องการ  ดังนั้น เราจึงควรรู้ถึงข้อมูลทั่วไปของประเทศญี่ปุ่น เช่น พื้นที่ แผนที่  เขตการปกครอง  อูณหภูมิ  ประชากร

 ประวัติธงฮิโนะมะรุ

มีตำนานเล่าว่าธงฮิโนะมะรุถือกำเนิดขึ้นในระยะที่มองโกลรุกราน ญี่ปุ่นช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 โดยพระภิกษุในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งชื่อนิชิเร็น ได้คิดแบบธงพระอาทิตย์นึ้ขึ้นถวายสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่นับถือจากชาวญี่ปุ่นว่าทรงสืบเชื้อสายมาจากสุริยเทวีอามาเทราสุ ในความจริงแล้ว เป็นที่รู้กันว่าสัญลักษณ์รูปพระอาทิตย์มีอยู่ในพัดญี่ปุ่นของพวกซามูไรช่วง            

กีฬาของประเทศญี่ปุ่น

         ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีกีฬาประจำชาติ อยู่หลากหลายประเภท แต่กีฬาที่เป็นที่นิยมคงหนีไม่พ้น  กีฬามวยปล้ำ(ซูโม่)  นอกจากนี้ ยังคงมีกีฬายูโด ,  เคนโด้หรือกีฬาฟันดาบ , คาราเต้   , ไอกิโด

วันหยุดราชการประจำปีของญี่ปุ่น       

            ประเทศญี่ปุ่นมีวันหยุดราชการอยู่หลายวัน ก่อนที่จะไปเที่ยว โปรดศึกษาวันหยุดราชการด้วย เพราะ พิพิธภัณฑ์อาจจะปิด  และ บางที่อ่าจจะเปิดทำการ ให้เยี่ยมชมก็ได้

 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น (Japan History)       

ลักษณะเด่นของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น มี 2 ประการ คือ

1. ญี่ปุ่นยังรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้เป็นเวลาถึงหนึ่งหมื่นปี นับแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน โดยไม่เคยถูกกลืนเข้ากับวัฒนธรรมจากภายนอก

2. ญี่ปุ่นนำวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาตั้งแต่ครั้งอดีต และประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมของตนจนสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคโบราณ (8,000 ปีก่อนคริสตกาล – ศตวรรษที่ 11)

ยุคนี้เริ่มจากการรวบรวมชนเผ่าเล็กๆ ขึ้นมาเป็นจักรวรรดิ และปกครองโดยใช้ระบบของจีนที่เรียกว่า ริทสึเรียว* ritsuryou : การใช้กฏหมายและหลักจริยธรรมตามแบบราชวงศ์สุยกับราชวงศ์ถัง แต่เกิดมีความขัดแย้งขึ้นมาจนลุกลามออกไป หัวเมืองที่อยู่ห่างไกลแยกตัวจากรัฐบาลกลาง และก่อตั้งเป็นกลุ่มทหารกลุ่มต่างๆ

 สมัยโจมน (Joumon Period)  

สมัยยะโยะอิ (Yayoi Period) 

 สมัยสุสานโบราณ (Kofun Period) 

สมัยนะระ หรือ นารา (Nara Period)

 สมัยเฮอัน (Heian Period)    

ยุคกลาง(ศตวรรษที่ 12-16)

เป็นยุคที่ชนชั้นปกครอง ราชวงศ์และเชื้อพระวงศ์หมดอำนาจลง การปกครองตกไปอยู่กับชนชั้นนักรบซึ่งเป็นผู้สร้างระบบศักดินาขึ้นต่อไป

 สมัยคะมะคุระ (Kamakura Period) 

สมัยราชวงศ์เหนือใต้ (Ashikaga Takauji and Yoshino)

 สมัยมุโระมะฉิ (Muromachi Period)    

สมัยกลางใหม่ (ศตวรรษที่ 16 – กลางศตวรรษที่ 19)

เป็นยุคที่โชกุนและไดเมียว มีอำนาจปกครองสิทธิขาดเหนือที่ดินและประชาชน อันเรียกว่า การปกครองแบบ บะคุฮัง (Bakuhan) ซึ่งระบบนี้พึ่งพาเศรษฐกิจอันมาจากผลผลิตทางการเกษตร

 สมัยอะซุฉิ-โมะโมะยะมะ (Azuchi-Momoyama Period) 

สมัยเอะโดะ (Eido Period)

สมัยใหม่-สมัยปัจจุบัน (กลางศตวรรษที่ 19 – ปัจจุบัน)

ญี่ปุ่นใช้เวลาหลังจากเปิดประเทศเมื่อกลางศตวรรษที่ 19 เพียงครึ่งศตวรรษ ก็เข้าสู่ความเจริญเทียบเท่าตะวันตก

 สมัยเมจิ (Meiji Period) 

สมัยไทโช-โชวะ (Taishō-Shōwa Period)

 

ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

       ลักษณะเด่นอของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่นักวิชาการและนักวิจัยทั้งในและนอก ประเทศได้กล่าวไว้มีมากมาย ในที่นี้จะขอกล่าวถึงลักษณะเด่นๆ 4 ประการดังต่อไปนี้

1.ความหลากหลาย

2.ความเป็นเอกภาพ

3.การทำให้เป็นของญี่ปุ่น

4.การเน้นหนักในรูปธรรม