พระราชวังซังด็อก

korea-09

ประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีศิลปะและวัฒนธรรมเก่าแก่ยาวนานประเทศหนึ่งของโลกที่มีปราสาท พระราชวัง สวยงาม ตระการตาไม่แพ้ชาติใด ซึ่งใครก็ตามที่ไปทัวร์เกาหลีล้วนแล้วแต่ต้องไปเยี่ยมชมด้วยกันทั้งสิ้นดังเช่นพระราชวังที่ผมกำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ที่เป็นพระราชวังอันดับต้นๆ ของเกาหลีที่คนมาทัวร์เกาหลีมาเยี่ยมชมให้ได้ครับ “พระราชวังซังด็อก”

               พระราชวังซังด็อก เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สำคัญที่สุดของเกาหลี สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซ็อน เมื่อปี พ.ศ. 1948 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1955 และด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังคย็องบก ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 14 แห่งโชซ็อนได้โปรดเกล้าฯ ให้ขยายสนามหญ้าของพระราชวังเป็น 500,000 ตารางเมตร

ในปี พ.ศ. 2135 ขุนศึกญี่ปุ่น โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิได้เข้ารุกรานเกาหลี กินเวลายาวนานถึง 7 ปี พร้อมกับเผาทำลายพระราชวังจนหมดสิ้นแต่ก็ได้รับการบูรณะขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2152 โดยพระเจ้าซอนโจ และองค์ชายควางแฮกุน แต่อีก 4 ปีต่อมา พระราชวังกลับเกิดเพลิงเผาวอดอีกครั้งในเหตุจลาจลและก่อการยึดอำนาจ สถาปนาองค์ชายนึงยางขึ้นเป็นพระเจ้าอินโจ พร้อมกับเนรเทศองค์ชายควางแฮไปเกาะคังฮวา จนพระราชวังถูกโจมตีอีกครั้งจากจักรวรรดิชิงของประเทศจีน แต่หลังจากนั้นพระราชวังก็ได้รับการสร้างใหม่ให้อยู่ในสภาพดั้งเดิม

พระราชวังซังด็อกได้ถูกใช้เป็นที่ประทับขององค์กษัตริย์ ที่ว่าราชการ และที่ทำงานของขุนนางจนถึงปี พ.ศ. 2415 เมื่อพระราชวังคย็องบกซึ่งอยู่ข้างเคียงได้รับการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งโดยสมเด็จพระจักรพรรดิซุนจง แต่อย่างไรก็ตามสมเด็จพระจักรพรรดิซุนจงนี้ก็ได้เสด็จมาประทับที่พระราชวังซังด็อกเรื่อยมากระทั่งเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2469

               ปัจจุบันพระราชวังซังด็อกได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเกาหลีที่บริษัททัวร์เกาหลีทั้งหลายล้วนแต่บรรจุเข้าในโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันทั้งสิ้นครับ