วัดไคหยวน ดินแดนสำคัญของเมืองแต้จิ๋ว

china-57

วัดไคหยวน ถือได้ว่าเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองแต้จิ๋วในประเทศจีน   นักท่องเที่ยวต่างพากันเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้  เพราะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์  และคงรูปเดิมด้วยความงดงามแห่งปะติมากรรมอันล้ำค่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังราว ใน ค.ศ. 738 สมัยจักรพรรดิถังสวนจง  

สถานที่แห่งนี้บางส่วนเป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ซ่งและหยวน   โดยที่สมัยก่อนเคยมีเนื้อที่ร้อยกว่าโหม่วเลยทีเดียว   แต่ในปัจจุบันเมื่อนักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์จีนได้เดินทางไป  จะสัมผัสได้ว่า  วัดนี้เหลือพื้นที่อยู่เพียงแค่ 20 โหม่วเท่านั้น  เพราะส่วนใหญ่แล้วกว่าจะมาถึงยุคปัจจุบัน พื้นที่แห่งนี้ก็ถูกรุกที่บ้าง  เอาพื้นที่ไปทำอย่างอื่นบ้างเหลือทำให้พื้นที่สำหรับสถานที่นี้ลดลงไป  แต่นั่นไม่ได้หมายถึงความสวยงามและความสำคัญจะลดลงแต่อย่างใดเลย  ในทางเข้าประตูใหญ่สำหรับคนเข้าออก  มีรูปท้าวโลกบาลอยู่ด้านซ้ายและขวาข้างละ 2 องค์ด้วยกัน  ตรงกลางจะเป็นรูปพระศรีอาริยเมตไตย   และมีอาคารหลักที่เรียกว่า  ต้าฉงอู่เตียน  เป็นวิหารกลางปลูกบนยกพื้นด้วยหินแกรนิต  ส่วนภายในนักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์จีนจะได้พบกับพระปฏิมาประธานด้วยกันทั้ง 3 องค์  ตรงกลางจะเป็นพระศากยมุนี  และข้าซ้ายเป็นพระไภษัชยคุรุ  ด้านขวาเป็นพระอมิตาภะ   ส่วนผนังทั้งสองด้านเป็นพระอรหันต์ข้างละ 9 องค์ด้วยกัน  รวมเป็น 18 องค์ ที่เรียกว่า  จับโป้ยหล่อฮั่น   ตรงกลางเป็นพระแม่กวนอิมเหยียบบนปลาหลีฮื้อ  เรียกกันว่า  กวนอิมทะเลใต้นั่นเอง   และอีกหลากหลายทางปะติมากรรมที่ถูกสร้างขึ้นอีกมากมาย ณ สถานที่แห่งนี้ที่นักทัวร์จีนหรือนักท่องเที่ยวจีนจะได้ชื่นชมและทำการสักการะบูชา