ร้านเช่าชุดไทยเพื่อนเจ้าสาวแนะชุดแต่งงาน-ชุดไทยที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงาน

ร้านเช่าชุดไทยเพื่อนเจ้าสาวแนะชุดแต่งงาน-ชุดไทยที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานแก่ว่าที่เจ้าสาวและเพื่อนเจ้าสาวกัน ตามมาชมกันได้เลย

·       ชุดไทยแต่งงานอมตะตลอดกาล

ที่เจ้าสาวส่วนใหญ่เลือกใส่ในพิธีช่วงเช้าของวันแต่งงาน จะประยุกต์รูปแบบมาจากโครงสร้างพื้นฐานของชุดไทยพระราชนิยม นอกจากจะเลือกแบบที่ชอบและดูให้เข้ากับรูปร่างของเจ้าสาวแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงพิธีด้วยเช่น ช่วงตักบาตรและฟังพระเทศน์ควรจะเลือกใช้ชุดไทยแต่งงานประยุกต์จาก ชุดไทยเรือนต้น ไทยจิตรลดา ไทยอมรินทร์ หรือไทยบรมพิมาน ซึ่งดูเรียบร้อย ในช่วงพิธีสวมแหวนหมั้นและรดน้ำสังข์ ควรเลือกชุดแต่งงานประยุกต์จาก ชุดไทยจักรี ไทยจักรพรรดิ หรือไทยดุสิต ชุดไทยประยุกต์ คือการดึงเอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุดไทยพระราชนิยม 3 ชุดหลักคือ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี และชุดไทยดุสิต มารวมกันเป็นชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์ชุดใหม่ ๆ ได้หลายรูปแบบ หลัง ๆ คนไทยนิยมเรียกสั้น ๆ รวม ๆ กันว่า   ชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์

ชุดไทยประยุกต์ คือการดึงเอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุดไทยพระราชนิยม 3 ชุดหลักคือ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี และชุดไทยดุสิต มารวมกันเป็นชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์ชุดใหม่ ๆ ได้หลายรูปแบบ หลัง ๆ คนไทยนิยมเรียกสั้น ๆ รวม ๆ กันว่าชุดไทยแต่งงานประยุกต์ ซึ่งชุดส่วนใหญ่จะมีจุดเด่นคือการเย็บตัวเสื้อและผ้านุ่งติดกันเพื่อความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าสาวในยามเข้าพิธี

ชุดแต่งงานต้นแบบจากชุดไทยบรมพิมาน กว่าจะตกผลึกชิ้นงานการออกแบบออกมา นักออกแบบของเราต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในสร้างเอกลักษณ์ให้งานการออกแบบในคอลเลคชั่นนี้ ชุดไทยบรมพิมานจัดเป็นชุดไทยแต่งงานที่สวยสง่า เรียบร้อย และมีความเป็นทางการแฝงในตัวแบบ  เป็นชุดแต่งงานพิเศษที่สามารถสวมใส่ออกงานได้หลังเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานแล้ว ใส่ได้ทั้งงานราชและงานหลวง

แนวทางการเลือกผ้าตัดเย็บชุดแต่งงานสไตล์ไทยบรมพิมานดูจากประเภทของงานแต่งงาน หากเป็นงานมงคลสมรสพระราชทาน ควรใช้ผ้าไหมแบบเรียบ นุ่งกับผ้าไหมยกดอกสีครีมงาช้างจีบหน้านางมีชายพก สวมใส่ช่วงเข้ารับพระราชทานน้ำสังข์

หากเป็นชุดแต่งงานใช้ในงานที่ไม่ใช่งานสมรสพระราชทาน ก็สามารถนำมาประยุกต์ให้ได้แบบตามต้องการได้ เช่น ใช้ผ้าลูกไม้แทนเสื้อผ้าไหมแบบเรียบ ๆ ปูผ้าซับด้านในแค่อกแล้วปูผ้าโปร่งด้านบน แก้ไขแขนเสื้อให้ยาวจรดข้อมือ สำหรับเจ้าสาวเจ้าเนื้อก็ต้องปรับแต่งชุดแต่งงานไทยบรมพิมานเล็กน้อยก็จะดูไม่อ้วนยิ่งเมื่อตัวเสื้อใช้ผ้าลูกไม้เพราะต้นแบบเป็นเสื้อแบบรัดตัวจึงดูกระชับร่างเล็กลง ผ้านุ่งหากเลือกผ้ายกดอกลายใหญ่ก็จะดูลายเกินไปไม่เหมาะสม ควร ปรับเปลี่ยนเป็นผ้ายกลายดอกขนาดกลางหรือเล็กหรือใช้ผ้าไหมลูกแก้วที่ไม่มีลายเชิงและหน้านางหากแต่มีลายเล็ก ๆ อยู่ในตัวแทน

ร้านเช่าชุดไทยเพื่อนเจ้าสาวแนะชุดแต่งงาน-ชุดไทยที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงาน

 

 

dress-07

ร้านเช่าชุดไทยเพื่อนเจ้าสาวแนะชุดแต่งงาน-ชุดไทยที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานแก่ว่าที่เจ้าสาวและเพื่อนเจ้าสาวกัน ตามมาชมกันได้เลย

·       ชุดไทยแต่งงานอมตะตลอดกาล

ที่เจ้าสาวส่วนใหญ่เลือกใส่ในพิธีช่วงเช้าของวันแต่งงาน จะประยุกต์รูปแบบมาจากโครงสร้างพื้นฐานของชุดไทยพระราชนิยม นอกจากจะเลือกแบบที่ชอบและดูให้เข้ากับรูปร่างของเจ้าสาวแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงพิธีด้วยเช่น ช่วงตักบาตรและฟังพระเทศน์ควรจะเลือกใช้ชุดไทยแต่งงานประยุกต์จาก ชุดไทยเรือนต้น ไทยจิตรลดา ไทยอมรินทร์ หรือไทยบรมพิมาน ซึ่งดูเรียบร้อย ในช่วงพิธีสวมแหวนหมั้นและรดน้ำสังข์ ควรเลือกชุดแต่งงานประยุกต์จาก ชุดไทยจักรี ไทยจักรพรรดิ หรือไทยดุสิต ชุดไทยประยุกต์ คือการดึงเอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุดไทยพระราชนิยม 3 ชุดหลักคือ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี และชุดไทยดุสิต มารวมกันเป็นชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์ชุดใหม่ ๆ ได้หลายรูปแบบ หลัง ๆ คนไทยนิยมเรียกสั้น ๆ รวม ๆ กันว่า   ชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์

ชุดไทยประยุกต์ คือการดึงเอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุดไทยพระราชนิยม 3 ชุดหลักคือ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี และชุดไทยดุสิต มารวมกันเป็นชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์ชุดใหม่ ๆ ได้หลายรูปแบบ หลัง ๆ คนไทยนิยมเรียกสั้น ๆ รวม ๆ กันว่าชุดไทยแต่งงานประยุกต์ ซึ่งชุดส่วนใหญ่จะมีจุดเด่นคือการเย็บตัวเสื้อและผ้านุ่งติดกันเพื่อความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าสาวในยามเข้าพิธี

ชุดแต่งงานต้นแบบจากชุดไทยบรมพิมาน กว่าจะตกผลึกชิ้นงานการออกแบบออกมา นักออกแบบของเราต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในสร้างเอกลักษณ์ให้งานการออกแบบในคอลเลคชั่นนี้ ชุดไทยบรมพิมานจัดเป็นชุดไทยแต่งงานที่สวยสง่า เรียบร้อย และมีความเป็นทางการแฝงในตัวแบบ  เป็นชุดแต่งงานพิเศษที่สามารถสวมใส่ออกงานได้หลังเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานแล้ว ใส่ได้ทั้งงานราชและงานหลวง

แนวทางการเลือกผ้าตัดเย็บชุดแต่งงานสไตล์ไทยบรมพิมานดูจากประเภทของงานแต่งงาน หากเป็นงานมงคลสมรสพระราชทาน ควรใช้ผ้าไหมแบบเรียบ นุ่งกับผ้าไหมยกดอกสีครีมงาช้างจีบหน้านางมีชายพก สวมใส่ช่วงเข้ารับพระราชทานน้ำสังข์

หากเป็นชุดแต่งงานใช้ในงานที่ไม่ใช่งานสมรสพระราชทาน ก็สามารถนำมาประยุกต์ให้ได้แบบตามต้องการได้ เช่น ใช้ผ้าลูกไม้แทนเสื้อผ้าไหมแบบเรียบ ๆ ปูผ้าซับด้านในแค่อกแล้วปูผ้าโปร่งด้านบน แก้ไขแขนเสื้อให้ยาวจรดข้อมือ สำหรับเจ้าสาวเจ้าเนื้อก็ต้องปรับแต่งชุดแต่งงานไทยบรมพิมานเล็กน้อยก็จะดูไม่อ้วนยิ่งเมื่อตัวเสื้อใช้ผ้าลูกไม้เพราะต้นแบบเป็นเสื้อแบบรัดตัวจึงดูกระชับร่างเล็กลง ผ้านุ่งหากเลือกผ้ายกดอกลายใหญ่ก็จะดูลายเกินไปไม่เหมาะสม ควร ปรับเปลี่ยนเป็นผ้ายกลายดอกขนาดกลางหรือเล็กหรือใช้ผ้าไหมลูกแก้วที่ไม่มีลายเชิงและหน้านางหากแต่มีลายเล็ก ๆ อยู่ในตัวแทน

การเลือกของชำร่วยให้เหมาะกับ Theme งานของคุณ

ในส่วนของการให้บริการเช่าชุดราตรีที่ปิ่นเกล้าก็จะมีบริการอีกหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทก็ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าชุดราตรีเลยโดยเฉพาะของชำร่วยถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันเนื่องจากของชำร่วย เป็นของขวัญแทนใจ เอาไว้สำหรับตอบแทนน้ำใจที่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานราตรีนั้นๆ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ ควรเลือกสรรอย่างพิถีพิถัน

               ดังนั้นร้านเช่าชุดราตรีที่ปิ่นเกล้าก็มีบริการของชำร่วยในแบบต่างๆที่มีทั้งความเก๋ ความทันสมัยรวมไปถึงการดีไซน์ของชำร่วยที่ดูน่ารักและถือเป็นน่าตาให้กับทางร้านเช่าชุดราตรีที่ปิ่นเกล้าได้ทีเดียว

               ของชำร่วยราตรีเป็นสิ่งที่พิเศษไม่น้อยไปกว่าการเตรียมงานด้านอื่นๆ ดังนั้นหากต้องการเลือกของชำร่วยเลือกให้เข้ากับ Theme งานของคุณ โดยอาจพิจารณาจากโทนสี หรือสไตล์ เช่น เป็นงาน Indoor ในโรงแรมหรู หรือ Outdoor ที่สนามหญ้าหรือชายหาดก็ต้องเลือกของชำร่วยให้เหมาะกับสถานที่หรือThemeงานของคุณที่จัดขึ้นว่าอยู่ในประเภทไหนและควรใช้ของชำร่วยแบบใดที่ไว้สำหรับเป็นของขวัญแทนใจให้กับแขกค่ะ

               หากท่านหลายๆคนต้องการของชำร่วยที่มีดีไซน์แปลกๆเป็นของตนเองทางร้านเช่าชุดราตรีที่ปิ่นเกล้าก็ยังมีบริการไว้ให้สำหรับผู้ที่ต้องการแบบของชำร่วยที่ไม่เหมือนใครๆโดยมีนักออกแบบมืออาชีพมาคอยให้คำปรึกษาในการออกแบบของชำร่วยของท่านอีกด้วย