ทุกอย่างเมื่อมีข้อดีก็ย่อมมีข้อเสียปะปนเสมอ

เมื่อบริการทัวร์ฮ่องกงราคาถูกจากบริษัททัวร์ได้ถูกจัดขึ้น พร้อมทั้งบริการทัวร์อีกหลากหลายประเทศในราคาถูกจนได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ธุรกิจทัวร์จึงเจริญเติบโตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก กลับกลายเป็นการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวต่างประเทศในทางอ้อมไปในตัว แต่ก็ไม่ถึงกลับส่งผลกระทบต่อประเทศไทยสักเท่าไหร่นัก การใช้บริการบริษัททัวร์ถือได้ว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียปะปนกันหลากหลายประการ ซึ่งนักท่องเที่ยวย่อมมีความคิดทั้งข้อเสียและข้อดีปะปนกันไปกับการใช้บริการ เพราะความชื่นชอบที่มีย่อมมีความแตกต่าง แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่ประเด็นหลักที่จะส่งผลเสียต่อธุรกิจหรือบริษัททัวร์แต่อย่างใด เพราะตราบใดที่นักท่องเที่ยวยังไม่ลดจำนวนลง ธุรกิจทัวร์หรือบริษัททัวร์ก็ยังคงดำเนินมาได้จนถึงปัจจุบัน

                 หากจะกล่าวถึงประเด็นเรื่องข้อเสียของการใช้บริการทัวร์ สำหรับการทัวร์ฮ่องกงราคาถูกไม่ใช่ว่าจะมีการให้บริการที่ไม่ดีไปเสียหมด และประเด็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการให้บริการที่แตกต่างไปเสียทุกข้อ แต่หากจะเกิดข้อเสียย่อมมาจากความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้เวลากับการท่องเที่ยวในแต่ละจุดที่มากพอกับความต้องการของตนเอง เพราะการใช้บริการธุรกิจหรือบริษัททัวร์นั้น การท่องเที่ยวในแต่ละจุดย่อมมีเวลาที่จำกัด ซึ่งไม่มีเหมือนกับการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองอย่างแน่นอนอยู่แล้ว และถ้าหากนักท่องเที่ยวไม่สามารถยอมรับในข้อนี้ได้ การขอใช้บริการทัวร์ฮ่องกงราคาถูก หรือแม้กระทั่งทัวร์ฮ่องกงในรูปแบบปกติ ก็ไม่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่มีความรู้สึกนึกคิดและให้ความสำคัญกับเรื่องของเวลา และนอกจากนี้ยังมีประเด็นความนึกคิดอีกมากมาย ที่นักท่องเที่ยวควรพิจารณาตนเองก่อนที่จะขอใช้บริการจากบริษัททัวร์หรือธุรกิจทัวร์จะดีที่สุด