แนะวิธีการป้องกันอันตรายจากไฟประดับในเทศกาลปีใหม่

เสนอเคล็ดลับปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและอันตรายจากไฟ ขณะที่ประชาชนกำลังเตรียมและเฉลิมฉลองวันนักขัตฤกษ์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่    ตามสถิติของมูลนิธิด้านความปลอดภัยจากไฟฟ้าสากล มีผู้ที่ตกแต่งประดับบ้านสำหรับเทศกาลวันนักขัตฤกษ์ในฤดูหนาว คือ การประดับไฟต้นคริสต์มาส 83 % การประดับไฟภายในบ้านโดยใช้ไฟฟ้า 63 % และการประดับไฟนอกบ้าน 58 %

               จากปี 2005-2009 มีอัตราเฉลี่ยเกิดเหตุไฟไหม้ตามบ้านจากต้นคริสต์มาสเป็นจำนวนปีละ 240 ครัวเรือน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 13 ราย บาดเจ็บ 27 ราย และทำให้ทรัพย์สินเสียหายเป็นมูลค่า 16.47 ล้านดอลลาร์ และในแต่ละปีมีผู้เข้ารับการรักษาจากแผนกฉุกเฉินในโรงพยาบาล 5,800 ราย เนื่องจากการตกจากที่สูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการตกแต่งประดับบ้านในช่วงเทศกาล ซึ่งในจำนวนนี้มีคนเกินกว่าครึ่งหนึ่งตกลงมาจากบันไดหรือจากหลังคาบ้านขณะที่กำลังตกแต่งประดับไฟนอกบ้าน

               เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดในช่วงเทศกาลวันนักขัตฤกษ์ปี 2556 นี้ จึงขอเสนอเทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ไฟประดับที่เป็นต้นเหตุก่อให้เกิดความเสียหาย คือ                

·      – อย่าใช้ไฟประดับที่มีสายไฟขาดหลุดลุ่ย ฟิวส์ขาดหรือหลอดไฟขาด

·      – อย่าใช้ที่เย็บกระดาษ ตะปูหรือตะขอเกี่ยวเพื่อแขวนสายไฟเพราะอาจจะแทงทะลุฉนวนป้องกันได้

·      – การใช้ปลั๊กต่อช่วงไม่ควรเกินสามสายโดยเสียบเข้าในปลั๊กไฟ/ช่องเสียบ

·      – จะต้องไม่ใช้ไฟที่เป็นเทียนไขหรืออยู่ใกล้ต้นไม้ที่ประดับอย่างต้นคริสต์มาส

ใช้บันไดไม้หรือไฟเบอร์กลาสเมื่อประดับไฟนอกบ้าน แทนการใช้บันไดโลหะ เพราะบันไดที่เป็นโลหะเป็นตัวนำไฟฟ้า