ส่องมัณฑะเลย์ฮิลล์ ประเทศพม่า

myanmar-14

ในตอนนี้เรายังคงวนเวียนอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ เมืองสุดฮิต ใครที่มาทัวร์พม่าต่างก็ต้องแวะมาที่เมืองนี้กัน ด้วยว่าเมืองนี้เป็นราชธานีสุดท้ายของระบบกษัตริย์ของพม่า จึงมีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายให้น่าเรียนรู้ค้นหา รวมทั้งมีศิลปะที่อ่อนช้อยสวยงามตามแบบฉบับพม่า ซึ่งวันนี้จะพาไปรู้จักกับ มัณฑะเลย์ฮิลล์ค่ะ

มัณฑะเลย์ฮิลล์อันศักดิ์สิทธิ์นั้นเปรียบเสมือนจุดชมวิวของเมืองค่ะ ตั้งอยู่กลางเมืองมัณฑะเลย์ มีความสูง 236 เมตร ด้านปากทางขึ้นนั้นจะมีรูปปั้นสิงห์ขนาดใหญ่สองตัว ระหว่างทางเดินมีปูชนียสถานให้สักระบูชาเป็นระยะๆ โดยมีขึ้นบันไดทั้งสิ้น 7,292 ขั้น แต่ถ้าหากไม่อยากเดินให้เมื่อยละก็ สามารถนั่งรถสองแถวขึ้นบนยอดมัณฑะเลย์ได้เลย แต่ข้อเสียก็คือ จะไม่ผ่านจุดชมที่หนึ่งและจุดชมที่สอง อันนี้ก็เลือกกันได้ตามสะดวก หรือจะใช้วิธีที่ไกด์ทัวร์พม่าทำก็คือ นั่งรถขึ้นไปแล้วยังจุดสูงสุดก่อนแล้วตอนกลับเดินแวะพักจุดที่หนึ่งกับสองก็ได้เช่นกัน

โดยจุดชมวิวแรกนั้นจะเป็นวิหารที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ขุดพบแคว้นคันธรราษฏร์ อินเดีย โดยมีอักษรจารึกว่าเป็นของพระเจ้ากนิษกะมหาราช จุดชมวิวที่สองเกือบจะถึงยอดเขาเลย จะมีพระพุทธรูป ชเวยัตดอร์ เป็นพระพุทธรูปปางยืนขนาดใหญ่ปิดทองทั้งทอง ซึ่งทางพม่าเรียกว่าปางพยากรณ์ จุดสุดท้ายคือยอดเขามัณฑะเลย์ ซึ่งจะมีวิหารศักดิ์สิทธิ์ ซูตองพญา จะมีลักษณะคล้ายมณฑปครอบพระมหามัยมุนี โดยภายในวิหารนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ทั้ง 4 ทิศ นั่นคือ พระกกุสันโธ พระโกนาคมน์ พระกัสสป และพระสมณโคดม บริเวณรอบ ๆ วิหารนั้นมีระเบียงสำหรับชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์ได้ทั้งหมด แถมยังสามารถมองเห็นแม่น้ำอิระวดีและพระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอว์ได้อีกด้วย เป็นอีกสถานที่นึงที่หากใครจะมาทัวร์พม่าไม่ควรพลาดเช่นกันค่ะ