ร้านเช่าชุดไทยเพื่อนเจ้าสาวแนะชุดแต่งงาน-ชุดไทยที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงาน

ร้านเช่าชุดไทยเพื่อนเจ้าสาวแนะชุดแต่งงาน-ชุดไทยที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานแก่ว่าที่เจ้าสาวและเพื่อนเจ้าสาวกัน ตามมาชมกันได้เลย

·       ชุดไทยแต่งงานอมตะตลอดกาล

ที่เจ้าสาวส่วนใหญ่เลือกใส่ในพิธีช่วงเช้าของวันแต่งงาน จะประยุกต์รูปแบบมาจากโครงสร้างพื้นฐานของชุดไทยพระราชนิยม นอกจากจะเลือกแบบที่ชอบและดูให้เข้ากับรูปร่างของเจ้าสาวแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงพิธีด้วยเช่น ช่วงตักบาตรและฟังพระเทศน์ควรจะเลือกใช้ชุดไทยแต่งงานประยุกต์จาก ชุดไทยเรือนต้น ไทยจิตรลดา ไทยอมรินทร์ หรือไทยบรมพิมาน ซึ่งดูเรียบร้อย ในช่วงพิธีสวมแหวนหมั้นและรดน้ำสังข์ ควรเลือกชุดแต่งงานประยุกต์จาก ชุดไทยจักรี ไทยจักรพรรดิ หรือไทยดุสิต ชุดไทยประยุกต์ คือการดึงเอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุดไทยพระราชนิยม 3 ชุดหลักคือ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี และชุดไทยดุสิต มารวมกันเป็นชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์ชุดใหม่ ๆ ได้หลายรูปแบบ หลัง ๆ คนไทยนิยมเรียกสั้น ๆ รวม ๆ กันว่า   ชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์

ชุดไทยประยุกต์ คือการดึงเอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุดไทยพระราชนิยม 3 ชุดหลักคือ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี และชุดไทยดุสิต มารวมกันเป็นชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์ชุดใหม่ ๆ ได้หลายรูปแบบ หลัง ๆ คนไทยนิยมเรียกสั้น ๆ รวม ๆ กันว่าชุดไทยแต่งงานประยุกต์ ซึ่งชุดส่วนใหญ่จะมีจุดเด่นคือการเย็บตัวเสื้อและผ้านุ่งติดกันเพื่อความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าสาวในยามเข้าพิธี

ชุดแต่งงานต้นแบบจากชุดไทยบรมพิมาน กว่าจะตกผลึกชิ้นงานการออกแบบออกมา นักออกแบบของเราต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในสร้างเอกลักษณ์ให้งานการออกแบบในคอลเลคชั่นนี้ ชุดไทยบรมพิมานจัดเป็นชุดไทยแต่งงานที่สวยสง่า เรียบร้อย และมีความเป็นทางการแฝงในตัวแบบ  เป็นชุดแต่งงานพิเศษที่สามารถสวมใส่ออกงานได้หลังเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานแล้ว ใส่ได้ทั้งงานราชและงานหลวง

แนวทางการเลือกผ้าตัดเย็บชุดแต่งงานสไตล์ไทยบรมพิมานดูจากประเภทของงานแต่งงาน หากเป็นงานมงคลสมรสพระราชทาน ควรใช้ผ้าไหมแบบเรียบ นุ่งกับผ้าไหมยกดอกสีครีมงาช้างจีบหน้านางมีชายพก สวมใส่ช่วงเข้ารับพระราชทานน้ำสังข์

หากเป็นชุดแต่งงานใช้ในงานที่ไม่ใช่งานสมรสพระราชทาน ก็สามารถนำมาประยุกต์ให้ได้แบบตามต้องการได้ เช่น ใช้ผ้าลูกไม้แทนเสื้อผ้าไหมแบบเรียบ ๆ ปูผ้าซับด้านในแค่อกแล้วปูผ้าโปร่งด้านบน แก้ไขแขนเสื้อให้ยาวจรดข้อมือ สำหรับเจ้าสาวเจ้าเนื้อก็ต้องปรับแต่งชุดแต่งงานไทยบรมพิมานเล็กน้อยก็จะดูไม่อ้วนยิ่งเมื่อตัวเสื้อใช้ผ้าลูกไม้เพราะต้นแบบเป็นเสื้อแบบรัดตัวจึงดูกระชับร่างเล็กลง ผ้านุ่งหากเลือกผ้ายกดอกลายใหญ่ก็จะดูลายเกินไปไม่เหมาะสม ควร ปรับเปลี่ยนเป็นผ้ายกลายดอกขนาดกลางหรือเล็กหรือใช้ผ้าไหมลูกแก้วที่ไม่มีลายเชิงและหน้านางหากแต่มีลายเล็ก ๆ อยู่ในตัวแทน

ร้านเช่าชุดไทยเพื่อนเจ้าสาวแนะชุดแต่งงาน-ชุดไทยที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงาน

 

 

dress-07

ร้านเช่าชุดไทยเพื่อนเจ้าสาวแนะชุดแต่งงาน-ชุดไทยที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานแก่ว่าที่เจ้าสาวและเพื่อนเจ้าสาวกัน ตามมาชมกันได้เลย

·       ชุดไทยแต่งงานอมตะตลอดกาล

ที่เจ้าสาวส่วนใหญ่เลือกใส่ในพิธีช่วงเช้าของวันแต่งงาน จะประยุกต์รูปแบบมาจากโครงสร้างพื้นฐานของชุดไทยพระราชนิยม นอกจากจะเลือกแบบที่ชอบและดูให้เข้ากับรูปร่างของเจ้าสาวแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงพิธีด้วยเช่น ช่วงตักบาตรและฟังพระเทศน์ควรจะเลือกใช้ชุดไทยแต่งงานประยุกต์จาก ชุดไทยเรือนต้น ไทยจิตรลดา ไทยอมรินทร์ หรือไทยบรมพิมาน ซึ่งดูเรียบร้อย ในช่วงพิธีสวมแหวนหมั้นและรดน้ำสังข์ ควรเลือกชุดแต่งงานประยุกต์จาก ชุดไทยจักรี ไทยจักรพรรดิ หรือไทยดุสิต ชุดไทยประยุกต์ คือการดึงเอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุดไทยพระราชนิยม 3 ชุดหลักคือ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี และชุดไทยดุสิต มารวมกันเป็นชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์ชุดใหม่ ๆ ได้หลายรูปแบบ หลัง ๆ คนไทยนิยมเรียกสั้น ๆ รวม ๆ กันว่า   ชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์

ชุดไทยประยุกต์ คือการดึงเอาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุดไทยพระราชนิยม 3 ชุดหลักคือ ชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรี และชุดไทยดุสิต มารวมกันเป็นชุดแต่งงานชุดไทยประยุกต์ชุดใหม่ ๆ ได้หลายรูปแบบ หลัง ๆ คนไทยนิยมเรียกสั้น ๆ รวม ๆ กันว่าชุดไทยแต่งงานประยุกต์ ซึ่งชุดส่วนใหญ่จะมีจุดเด่นคือการเย็บตัวเสื้อและผ้านุ่งติดกันเพื่อความสะดวกและเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าสาวในยามเข้าพิธี

ชุดแต่งงานต้นแบบจากชุดไทยบรมพิมาน กว่าจะตกผลึกชิ้นงานการออกแบบออกมา นักออกแบบของเราต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในสร้างเอกลักษณ์ให้งานการออกแบบในคอลเลคชั่นนี้ ชุดไทยบรมพิมานจัดเป็นชุดไทยแต่งงานที่สวยสง่า เรียบร้อย และมีความเป็นทางการแฝงในตัวแบบ  เป็นชุดแต่งงานพิเศษที่สามารถสวมใส่ออกงานได้หลังเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานแล้ว ใส่ได้ทั้งงานราชและงานหลวง

แนวทางการเลือกผ้าตัดเย็บชุดแต่งงานสไตล์ไทยบรมพิมานดูจากประเภทของงานแต่งงาน หากเป็นงานมงคลสมรสพระราชทาน ควรใช้ผ้าไหมแบบเรียบ นุ่งกับผ้าไหมยกดอกสีครีมงาช้างจีบหน้านางมีชายพก สวมใส่ช่วงเข้ารับพระราชทานน้ำสังข์

หากเป็นชุดแต่งงานใช้ในงานที่ไม่ใช่งานสมรสพระราชทาน ก็สามารถนำมาประยุกต์ให้ได้แบบตามต้องการได้ เช่น ใช้ผ้าลูกไม้แทนเสื้อผ้าไหมแบบเรียบ ๆ ปูผ้าซับด้านในแค่อกแล้วปูผ้าโปร่งด้านบน แก้ไขแขนเสื้อให้ยาวจรดข้อมือ สำหรับเจ้าสาวเจ้าเนื้อก็ต้องปรับแต่งชุดแต่งงานไทยบรมพิมานเล็กน้อยก็จะดูไม่อ้วนยิ่งเมื่อตัวเสื้อใช้ผ้าลูกไม้เพราะต้นแบบเป็นเสื้อแบบรัดตัวจึงดูกระชับร่างเล็กลง ผ้านุ่งหากเลือกผ้ายกดอกลายใหญ่ก็จะดูลายเกินไปไม่เหมาะสม ควร ปรับเปลี่ยนเป็นผ้ายกลายดอกขนาดกลางหรือเล็กหรือใช้ผ้าไหมลูกแก้วที่ไม่มีลายเชิงและหน้านางหากแต่มีลายเล็ก ๆ อยู่ในตัวแทน