ภาษาพม่าที่คุณควรรู้สำหรับการท่องเที่ยว

Myanmar-016

การเดินทางไปเที่ยวประเทศพม่า  นักท่องเที่ยวหลายท่านเกิดอาการกังวลเพราะไม่รู้จะซื้ออาหารทานยังไง  บ้างก็พกห่อข้าวจากประเทศไทยไปเองเลยทีเดียว  วันนี้ทัวร์พม่าจะทำให้เรื่องการทานอาหารและ           การ ช้อปปิ้งของคุณๆง่ายขึ้น  เพียงแค่คุณสละเวลาเล็กน้อยในการเรียนรู้ภาษาพม่าวันละคำ แน่นอนว่าจะทำให้การเดินทางกับทัวร์พม่าของคุณสนุกมากยิ่งขึ้น

 

                                     

 

หมวดอาหาร

 

 

ภาษาไทย                                            ภาษาพม่า                                             อ่านว่า

 

อาหารเช้า                                             เมเนะซะ                                              เม-เนะ-ซะ    

 

อาหารกลางวัน                                     ฉเรซะ                                                                 ชะ-เร-ซะ    

 

อาหารเย็น                                            ยะซะ                                                     ยะ-ซะ    

 

อาหารค่ำ                                              ยะซะ                                                    ยะ-ซะ    

 

ข้าว                                                      แฮะ                                                       แฮะ    

 

น้ำ                                                        หยี่                                                       หยี    

 

น้าชา                                                    หยี่นุย                                                   หยี่-นุย    

 

น้ำแข็ง                                                                หยี่เค                                                    หยี่-เค    

 

กาแฟ                                                   ก่อฝี่                                                     ก่อ-ฝี่    

 

กาแฟเย็น                                             ก่อฝี่เอ                                                                 ก่อ-ฝี่-เอ    

 

กาแฟร้อน                                            ก่อฝี่จาน                                               ก่อ-ฝี่-จาน    

 

นม                                                       นุ่ก                                                       นุ่ก    

 

ครีม                                                     ไล                                                        ไล    

 

น้ำผลไม้                                               แต็ดตี่ยี่                                                 แต็ด-ตี่-ยี่    

 

เนื้อหมู                                                                แว้ตตา                                                  แว้ด-ตา    

 

ไก่                                                        เจ้ดตา                                                   แจ้ด-ตา    

 

ปลา                                                      งา                                                         งา    

 

เนื้อวัว                                                  อเมตา                                                                 อะ-เม-ตา    

 

ผัก                                                        ฮิมย่วน                                                 ฮิม-ย่วน   

 

 

หมวดช้อปปิ้งซื้อของ

 

ภาษาไทย                                                            ภาษาพม่า                                             อ่านว่า

 

 

ราคาเท่าไร                                           ซินนงเชเหล้าดง                                                  ซิน-นง-เช-เหล้า-ดง    

 

ลดราคาได้ไหม                                    ซินนงโชวิดูลานะ                                  ซิน-นง-โช-วิ-ดู-ลา-นะ    

 

เงินทอน                                               โป๊ะแชนอาน                                        โป๊ะ-แชน-อาน    

 

เงินสด                                                  โป๊ะแชน                                               โป๊ะ-แชน   

 

ราคาแพง                                              สินนงจิเย่                                             สิน-นง-จิ-เย่    

 

ราคาถูก                                                สินนงบ่เด่                                             สิน-นง-บ่อ-เด่    

 

ซื้อ                                                        แวแม                                                   แว-แม    

 

ไม่ซื้อ                                                   บ่แวแม                                                 บ่อ-แว-แม    

 

เสื้อผ้า                                                  เอนจี                                                    เอน-จี    

 

รองเท้า                                                 แพนนะ                                                แพน-นะ    

 

เครื่องสำอางค์                                       เนียนาเลียน                                          เซียนเดฮา    

 

ยา                                                        เซ                                                         เซ    

 

เครื่องใช้ไฟฟ้า                                      มีโต๊ะเปียนชี                                         มี-โต๊ะ-เปียน-ชี    

 

กระเป๋า                                                 ปะตาเอ๊ะ                                              ปะ-ตา-เอ๊ะ    

 

กระเป๋าสตางค์                                      โบ๊ะลาเอ๊                                              โบ๊ะ-ลา-เอ๊    

 

หนังสือเดินทาง                                    มะโปงดีน                                            มะ-โปง-ดีน    

 

แว่นตา                                                                แมยะก์หมั่น                                         แม-ยะ-หมั่น    

 

นาฬิกาข้อมือ                                        และก์ป๊ะก์หน่าหยี่                                 และ-ป๊ะ-หน่า-หยี่    

 

หมวก                                                   โอ้วก์โท่วกื                                           โอ้ว-โท้ว    

 

กางเกง                                                                เบาน์บี่                                                  เบา-บี่    

 

น้ำหอม                                                เหย่-ฮเมว                                             เหย่-ฮะเมว    

ราคาพิเศษ                                            บ่าเล่าช่อ                                              อะ-ทู-เซ