เที่ยวพม่า ไปเมืองหลวง – เปียงมะนา

เมืองหลวง-เปียงมะนา นับได้ว่าเป็นเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของประเทศพม่า ซึ่งอยู่หางจากย่างกุ้งไปประมาณ 244 ไมล์ทางทิศเหนือ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และต่างก็เดินทางท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมืองหลวงเปียงมะนา นับได้ว่าเป็นถนนสายหลักถึง 2 เส้น ที่มีการเชื่อมต่อพม่าตอนเหนือและพม่าตอนใต้เข้าผนึกไว้เป็นเส้นทางเดียวกัน และสถานที่แห่งนี้นับได้ว่าเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ที่มีการใช้กันมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยตรง ซึ่งทริปการเดินทางเมืองหลวง-เปียงมะนานี้ นักท่องเที่ยวสามารถค้นพบได้กับโปรแกรมทัวร์พม่าราคาถูกเช่นเดียวกัน

tour-0016
และสิ่งสำคัญและนับได้ว่าเป็นไฮไลท์ของการเดินทางทัวร์พม่าราคาถูก ในทริปเมืองหลวง-เปียงมะนาแห่งประเทศพม่านี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะได้ศึกษาประวัติศาสตร์ภายในพื้นที่เมืองหลวง-เปียงมะนา โดยเฉพาะการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ได้มีการใช้ถนนเส้นทางหลักภายในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเส้นทางแห่งยุทธศาสตร์โดยตรง จนทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศภายในพื้นที่จริงทั้งหมด และนอกจากนี้ ภายในพื้นที่เปียงมะนา ยังคงมีศูนย์กลางที่รัฐบาลพม่า ได้ใช้ก่อตั้งเมืองหลวงใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นมา ซึ่งนับได้ว่าอยู่ห่างไปทางตะวันตกประมาณ 7 ไมล์เท่านั้น และในจุดสำคัญแห่งนี้มีชื่อว่า “ไจ้เปีย” และแน่นอนอยู่แล้วว่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางทัวร์พม่าราคาถูก จะได้ค้นพบกับสถานที่และพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ภายในเปียงมะนาถึง 2 แห่งเลยทีเดียว นับได้ว่าเปียงมะนาเป็นพื้นที่การสู่รบในอดีตที่มีความสำคัญ ถึง 2 ช่วงประวัติศาสตร์ของประเทศพม่าโดยตรง
และนี่ก็นับได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่แสนจะคุ้มค่า สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปค้นพบกับเปียงมะนา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของประเทศพม่า และนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อขอใช้บริการการท่องเที่ยวในโปรแกรมทัวร์พม่าราคาถูกได้เช่นกัน