ระบำบารอง การแสดงพื้นถิ่นชาวบาหลี

bali-023

ในตอนสุดท้ายของบทความทัวร์บาหลีนี้ข้าพเจ้าขอนำคณะทัวร์บาหลีของฉันทุกคุณไปจับกับศิลปธรรมเนียมโบราณของบาหลีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเริ่มหาดูได้ยากถ้าไม่มีการอนุรักษ์กันซึ่งนั่นก็คือระบำบาหลีนั่นเองครับผม

               ระบำบาหลีนั้นมีชื่อเรียกท้องถิ่นว่าระบำบารอง โดยระบำบารองนั้นเป็นระบำที่เกิดขึ้นไปจากภูมิปัญญาของชาวบาหลีโดยตรงที่มีการคิดขึ้นไปพร้อมทั้งแสดงเล่นกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวยาวนานซึ่งรูปแบบของระบำบารองนั้นจะน่าจะเป็นการร้องรำประกอบเรื่องราวการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายดีพร้อมทั้งฝ่ายมารซึ่งฝ่ายดีนั้นข้าพเจ้าจะอาจจะเรียกว่า บารองอันมีสภาพคือครึ่งคนครึ่งสิงห์ส่วนฝ่ายมารหรือไม่ฝ่ายร้ายนั้นจะคงจะเรียกว่า รังดาซึ่งรังดาส่วนใหญ่นั้นจะคงจะแสดงกายในร่างของบิดาหมดหมอผีเสียเป็นส่วนใหญ่

               ในอดีตการปรากฏระบำบารองนั้นต้องจะจะเป็นการปรากฏที่จัดขึ้นในงานสำคัญๆ หรือว่างานต้อนรับแขกที่อยู่อาศัยแขกเมืองแค่นั้นเพราะว่าถือคือระบำที่มีความศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับคือมงคลต่อผู้ชมแต่ในสมัยปัจจุบันเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาทัวร์บาหลีกันหลายๆยิ่งขึ้นไปการปรากฏบารองจึงได้แปรเปลี่ยนจากการแสดงพื้นเมืองยอดความนิยมกลายเป็นการปรากฏเชิงพาณิชย์ไปในที่สุด

               การปรากฏระบำบารองนั้นผู้จัดสามารถทำการแสดงได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอาจจะเช้าหรือไม่เย็นขึ้นอยู่กับความราบรื่นเป็นขบวนการแต่ถ้าเป็นการแสดงในช่วงตอนกลางวันแล้วนั้นส่วนใหญ่ย่อมเป็นแค่เพียงแค่การปรากฏระบำบารองแค่นั้นไม่มีการแสดงอย่างอื่นแทรกหรือเติมเพิ่มส่วนระบำบารองที่แสดงในช่วงกลางคืนนั้นจะอาจมีการเพิ่มแสงสีเสียงลงใปเพื่อตามใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ